טיפים שימושיים

כיצד להגיש בקשה להשתתפות כמתנדב

Pin
Send
Share
Send
Send


לראש ארגון ההתנדבות ...

הצהרת התנדבות

מקום הלימוד _______________________________________________________

אנא קבל אותי כחבר בארגון מתנדבים ....

מכיר את סוגי פעילויות ההתנדבות.

הסכמת ההורים (נציגים משפטיים) להשתתפותו של הילד בפעילות התנדבותית ובעיבוד הנתונים האישיים שלו

אני מסכים שילדי עוסק בפעילות התנדבותית, כמו גם בעיבוד הנתונים האישיים שלו.

בקשת המתנדב להוצאת ספר מתנדבים ובהסכמת האזרח והוריו (נציגים משפטיים) לעיבוד נתונים אישיים)

לראש ארגון ההתנדבות / שם /

תאריך לידה "____" _________,

תושב / ים ב: ________________,

רח ' ______________, ד. __, apt. ____,

דרכון: סדרה ____ מספר ____________,

על ידי מי ומתי הונפק ___________________________

מקום העבודה / הלימוד ____________________________________,

הצהרה

אנא תן לי ספר אישי של מתנדב (מתנדב) באופן אישי.

תיאור קצר של חווית פעילויות התנדבות (התנדבות): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(תאריך) (חתימה, פענוח חתימה)

עמוד השדרה של היישום ממולא על ידי ארגונים המוסמכים להוציא ספרים אישיים של המתנדב (מתנדב)על סמך תוצאות ההתייחסות לבקשה, הוצא ספר אישי של המתנדב (מתנדב), סדרה _______ מספר __________

לראש ארגון ההתנדבות / שם /

תאריך לידה "____" _________,

תושב / ים ב: ________________,

רח ' ______________, ד. __, apt. ____,

דרכון: סדרה ____ מספר ____________,

על ידי מי ומתי הונפק ________________________________

מקום העבודה / הלימוד ____________________________________,

הצהרה

בהסכמת האזרח

על עיבוד נתונים אישיים

אני מביע את הסכמתי לעיבוד הנתונים האישיים שלי בכדי לספק מידע על פעילויות התנדבותיות (התנדבותיות), כולל ביצוע פעולות לאיסוף, ארגון, צבירה, אחסון, בירור (עדכון, שינוי), הפצה (כולל העברה) והשמדת המידע האישי שלי.

ההסכמה לעיל לעיבוד הנתונים האישיים שלי מוצגת בכפוף לחוק הפדרלי מיום 27 ביולי, 2006 מס '152-ФЗ "על נתונים אישיים", לפיו עיבוד נתונים אישיים המתבצע על בסיס החוק הפדרלי או לביצוע הסכם (הסכם) בהתנדבות ( עבודה שאליה אני צד יכולה להתבצע ללא הסכמתי הנוספת.

הסכמה זו נכנסת לתוקף מרגע חתימתה והוצאת הספר האישי של המתנדב (מתנדב) (או למשך זמן ההסכם (ההסכם) על עבודה בהתנדבות (מתנדב) __

ארגון (מוסד) שמושך אליו מתנדבים (מתנדבים)) וניתן לסגת על ידי הגשת בקשה בכתב.

(תאריך) (חתימה, תמליל מאת

לראש ארגון ההתנדבות / שם /

שם מלא הורה (נציג משפטי של אזרח קטין)

תאריך לידה "____" _________,

תושב / ים ב: ______

רח ' ______________, ד. __, apt. ____,

דרכון: סדרה ____ מספר ____________,

על ידי מי ומתי הונפק _______________________

מקום העבודה / הלימוד ____________________________________,

הצהרה

בהסכמת ההורה (נציג משפטי של אזרח קטין)

שילד יתנדב,

בהסכמת ההורה (נציג משפטי של האזרח הקטין) לעיבוד נתונים אישיים של האזרח הקטין

אני _________________________________________________________ נותן את הסכמתי ליישום על ידי בני (בתי) _____________________________________________________ __________ שנת הלידה, לומד (לא לומד) ב- _______________________ (שם המוסד החינוכי) של פעילות התנדבותית בזמנו הפנוי.

אני מביע את הסכמתי לעיבוד נתונים אישיים של בני (בני) (בת) לצורך תמיכה במידע בפעילויות התנדבותיות, כולל ביצוע פעולות לאיסוף, ארגון, צבירה, אחסון, בירור (עדכון, שינוי), הפצה (כולל העברה) ) והשמדת הנתונים האישיים של בני (בני) (בתי).

הסכמה זו נכנסת לתוקף מרגע חתימתה והוצאת ספר אישי של המתנדב (מתנדב) לבני (בתי) (או למשך תקופת ההסכם (ההסכם) על עבודה בהתנדבות (מתנדבת) עם _____ (שם הנהנה)) ארגון (מוסד) משיכת מתנדבים (מתנדבים) וניתן לסגת על ידי הגשת בקשה בכתב.

(תאריך) (חתימה, פענוח חתימה)

דוגמה להסכם שותפות ללא כוונת רווח

הסכם שיתוף פעולה

, באדם הפועל על בסיס מחד, ובאדם המנהל (ראש ארגון מתנדבים) הפועל על בסיס, מצד שני, להלן "הצדדים", סיכמו הסכם זה באופן הבא:

נושא החוזה.

1.1. נושא הסכם זה הוא שיתוף פעולה בין הצדדים בפיתוח פרויקטים של נוער מתנדבים חברתיים.

תחומי שיתוף פעולה.

2.1. חילופי ספרות מדעית, חינוכית, הוראה ומתודולוגית על בעיות ההתנדבות לנוער.

2.2. ארגון והטמעה של תכניות הכשרה משותפות, כולל הכשרה, הסבה והכשרה מתקדמת של רכזי פרויקטים מתנדבים.

2.3. ארגון וקיום פסטיבלים משותפים, ימי עיון, כנסים לפיתוח התנדבות.

2.4. השתתפות בפסטיבלים, כנסים, ימי עיון ואירועים אחרים שערכו המפלגות.

2.5. החלפת מומחים ללימוד ניסיון בעבודה, עריכת אימונים והתייעצויות.

2.6. ארגון סוגים שונים של תרגילי התנדבות לילדי בית הספר.

התחייבויות הצדדים.

3.1. ספק את המידע הדרוש לארגון ושיפור העבודה במסגרת הסכם זה.

3.2. להבטיח יישום נכון של תנאי הסכם זה.

3.3. במסגרת הסכם זה, יש לסכם הסכמים נפרדים לפרויקטים ספציפיים עם ציון לתכנים, מועדים ונפחים בתחומי שיתוף פעולה שונים.

3.4. לפתח פרויקטים משותפים שמטרתם למשוך את תושבי האזור להתנדב.

3.5. השתתף בקמפיינים הסברה שמטרתם לקדם ערכי התנדבות באזור.

3.6. לעשות כל מאמץ להשיג תמיכה ממוקדת ועקבית ביישום פרויקטים חברתיים ממפעלים וארגונים באזור.

3.7. זהה נציגים המוסמכים לתאם סוגיות של שיתופי פעולה שוטפים. מנהלי פרויקטים ממונים בהסכמה הדדית.

דפוסי אצבעות הפפילאריות הם סמן ליכולת הספורטיבית: סימנים דרמטוגליים נוצרים לאחר 3-5 חודשי הריון, אינם משתנים לאורך החיים.

ארגון מי נגר של מים לפני השטח: כמות הלחות הגדולה ביותר על פני הגלובוס מתאדה מפני השטח של הימים והאוקיאנוסים (88 ‰).

תומכות עץ בעלות עמוד יחיד ושיטות לחיזוק תומכי זווית: תומכי VL - מבנים המיועדים לתחזוק חוטים בגובה הנדרש מעל פני האדמה, מים.

צפו בסרטון: On the Run from the CIA: The Experiences of a Central Intelligence Agency Case Officer (יוני 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send